PhD positie ‘Longitudinale associaties van voeding en onderliggende inflammatoire markers met kwaliteit van leven, vermoeidheid en depressie bij colorectaalkanker survivors’.

10-01-2021

PhD Position

Steeds meer mensen krijgen en overleven colorectaalkanker. Velen van hen blijven echter langdurig gezondheidsklachten en functioneringsproblemen ervaren ten gevolge van deze veelvoorkomende vorm van kanker en de behandeling daarvan. Personen die colorectaalkanker overleven (zogeheten survivors) hebben vaak vragen over hun leefstijl. Dit betreft voornamelijk vragen over hoe ze hun gezondheid en kwaliteit van leven na afloop van behandeling kunnen bevorderen door hun leefstijlgedrag te veranderen, bijvoorbeeld door hun voedingsgewoonten en lichamelijke activiteiten patronen aan te passen.

Het is bekend dat sub-optimale voedingsgewoonten, stress en laag-gradige ontstekingen in het lichaam de kwaliteit van leven van colorectaalkanker survivors beïnvloeden. We weten echter niet goed welke mechanismen hieraan ten grondslag liggen. Eerste aanwijzingen laten zien dat inflammatoire metabolieten van het tryptofaan-kynurenine metabolisme gerelateerd zijn aan zowel voedingsstatus, laag-gradige ontstekingen, en kwaliteit van leven. Met financiële steun van het World Cancer Research Fund (WCRF) zal er in het huidige project onderzocht worden 1) hoe voedingsgewoontes inflammatoire kynurenines beïnvloeden, 2) hoe kynurenines gerelateerd zijn aan aspecten van kwaliteit van leven (o.a. vermoeidheid, angst en depressie), en 3) of kynurenines de relatie tussen voeding en kwaliteit van leven kunnen verklaren. Hiervoor zal gebruik worden gemaakt van gegevens binnen de zogeheten EnCoRe-studie (Energie voor het leven na ColoRectaalkanker; www.encorestudie.nl).

De EnCoRe-studie is een wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit Maastricht in samenwerking met het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ (MUMC+). Het doel van de EnCoRe-studie is om te onderzoeken hoe de relaties zijn tussen leefstijlfactoren (o.a. voeding, beweging, lichaamssamenstelling) en de kwaliteit van leven van patiënten die zijn behandeld voor colorectaalkanker. Deze relaties worden prospectief onderzocht in een cohort van colorectaalkankerpatiënten die tot vijf jaar na afloop van hun behandeling worden opgevolgd. De EnCoRe-studie wordt financieel gesteund door o.a. World Cancer Research Fund International, Stichting Alpe d’HuZes/KWF Kankerbestrijding en Kankeronderzoekfonds Limburg.

De resultaten van het huidige project zullen nieuwe inzichten geven in de rol die voeding en inflammatoire kynurenines spelen bij belangrijke aspecten van kwaliteit van leven bij colorectaalkanker survivors. De resultaten kunnen gebruikt worden om de leefstijladviezen voor deze specifieke populatie kanker survivors verder aan te scherpen, zodat zij zo gezond en gelukkig mogelijk kunnen leven na de behandeling voor colorectaalkanker.

Momenteel is er plek voor een nieuwe promovendus binnen onze onderzoeksgroep op de vakgroep Epidemiologie van Maastricht University. Naast de bovengenoemde werkzaamheden zal de promovendus ook nauw betrokken worden bij de dataverzameling en -verwerking in het kader van de lopende EnCoRe-studie.

Aanvullende informatie over het onderzoek kunt u vinden op www.encorestudie.nl. Voor meer inhoudelijke informatie over de functie kunt u contact opnemen met Dr. Simone JPM Eussen (simone.eussen@maastrichtuniversity.nl).